GHEORGHE BOARU –– Chairman

BOARU-FATHER300x300team

Domnul Gheorghe BOARU este președintele Consiliului de administrație al societății BRILIANT TECHNOLOGIES.

Are o pregătire și o experiență profesională deosebită în domeniul „comunicații și informatică” atât prin studiile militare și civile pe care le-a făcut cât și prin experiența dobândită în funcțiile pe care le-a avut în cei 48 de ani de activitate militară și/sau civilă.
Studiile sale au avut ca profil de bază cunoașterea, proiectarea, realizarea, exploatarea și protecția sistemelor de comunicații și informatice ale organizațiilor militare și/sau civile iar funcțiile pe care le-a îndeplinit, în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, i-au asigurat o vastă experiență managerială și de specialitate în domeniul „comunicații și informatică”.

Cercetarea științifică realizată și publicarea rezultatelor (peste 370 lucrări), prin cărți, manuale, cursuri, comunicări științifice, studii și articole, granturi, conferă domnului prof. univ. dr. Gheorghe BOARU o competență recunoscută în mediul academic, îndeosebi pe probleme de comunicații și informatică (analiză, proiectare, realizare, exploatare și protecție rețele și sisteme), precum și al managementului sistemelor informaționale (inclusiv securitatea acestora).

Activitatea didactică în calitate de profesor universitar, timp de peste 35 de ani fără întrerupere, în unele funcții de conducere, precum și ca conducător de doctorat, lider de proiect, organizator de evenimente științifice, precum și ca membru în două organizații științifice de nivel foarte înalt (Academia Oamenilor de Știință din România – AOȘR și Academia de Științe ale Securității Naționale – ASSN), de asemenea, rezultatele remarcabile obținute, dau o confirmare a experienței manageriale speciale și garantează succesul gestionării activităților în compania noastră.